AAU logo

Universelt Design Dag

Program

Ret til ændringer forbeholdes.

Tid

Program

Oplægsholder

08.30 Kaffe, te og croissanter  
09.00 Velkomst og introduktion Anne Kathrine Frandsen, vicedirektør, seniorforsker og underviser på Master i Universelt Design, SBi - Aalborg Universitet

Hvad er universelt design?

09.10 Hvad er universelt design? Camilla Ryhl, seniorforsker og studiekoordinator på Master i Universelt Design, SBi - Aalborg Universitet
09.30 Universelt design med brug af bygningsreglementet (BR18) Sidse Grangaard, seniorforsker, SBi - Aalborg Universitet
09.55 ”Leave no one behind”: Hvordan universelt design og arkitektur kan bidrage til FN’s verdensmål Natalie Mossin, institutleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK og præsident for UIAs verdenskongres 2023 i København
10.20 Pause  

Universelt design som strategi og business case

10.40 Universelt Design - strategier og praksis i Ski kommune, Norge
(Oplægget holdes på norsk)
Hege Narvåg, ergoterapeut, sundhedskonsulent og leder af arbejdsgruppen for universelt design i Ski kommune, Norge

 

11.05 Universal Design as a Business Strategy
(Oplægget holdes på engelsk)
Magnus Berglund, Accessibility Director, Scandic Hotels, Sverige
11.30 Frokost  

Sanselig og inkluderende arkitektur igennem livets faser

12.30

Key speak: The veracity of experience - the multi-sensory reality of architecture
(Oplægget holdes på engelsk og transmitteres via video)

Juhani Pallasmaa, architect, author of numerous books on architecture and honorary doctor, Finland
13.15 Pause  
13.25 Demensvenlige plejeboliger - arkitektur med fokus på sanserne Nanet Mathiasen, seniorforsker, SBi - Aalborg Universitet
13.50 Bevægelse og inklusion som arkitektonisk strategi Maria Keinicke Davidsen, partner og arkitekt (MAA), Keingart
14.15 Pause  

Universelt design i praksis

14.45 Universelt design - ideologi og forretning Per Ravn, partner og arkitekt, Cubo Arkitekter
15.10 Fra tilgængelighed til universelt design
(Oplægget holdes på norsk)
Marcus Zweiniger, landskabsarkitekt og master i universelt design, Bodø kommune, Norge
15.35 Opsamling og fem bud på inkluderende arkitektur Camilla Ryhl
16.00 Netværk med snacks  
16.30 Tak for i dag