Universelt Design Dag

Program

Se hele programmet for Universelt Design Dag 2020.

Ret til ændringer forbeholdes.

Tid

Program

Oplægsholder

09.00 Kaffe, te og croissanter
09.30 Velkomst og introduktion Anne Kathrine Frandsen, viceinstitutleder og studiekoordinator på Master i Inkluderende Arkitektur, BUILD - Aalborg Universitet 
09.40 Hvad er universelt design og hvilken brugerforståelse ligger bag? Sidse Grangaard, seniorforsker, BUILD - Aalborg Universitet
10.05 Ombygning og transformation af kirker og kirkelige anlæg Ulla Kjær, museumsinspektør og seniorforsker, Nationalmuseet
10.30 Pause
10.45 Universelt design: Fra bygningsreglement til brugerbehov Lone Sigbrand, seniorkonsulent, BUILD - Aalborg Universitet 
11.10 Brugerdeltagelse i samarbejdet om universelt design René Sørensen Overby, arkitekt og projektudvikler, Bevica Fonden
11.35 Folketinget – er demokratiets højborg tilgængeligt for alle? Laust Ovesen, arkitekt, Rønnow Arkitekter
12.00 Frokost
12.50 Terapihaven ved Danner Victoria Linn Lygum, landskabsarkitekt og forsker, BUILD – Aalborg Universitet
13.15 Omdannelse af ”Smykkeskrinet” i Aarhus fra erhvervsarkiv til domhus Mette Skovbjerg, arkitekt, Rønnow Arkitekter
13.40 Udfordringer og erfaringer med universelt design – set fra en privat bygherre Anders Rønne-Skall, designdirektør, Jeudan
14.05 Pause
14.35

Samtale om Universelt design og kulturarv med formanden for bygge- og trafikpolitisk udvalg, Dansk Handicap forbund Lars. S. Pedersen, arkitekt og tidl. SBi-rådgiver

Sidse Grangaard, seniorforsker, BUILD - Aalborg Universitet
15.00 Opsamling og afrunding Anne Kathrine Frandsen
15.30 Tak for i dag