Universelt Design Dag

Program 2019

Tid

Program

Oplægsholder

08.30 Kaffe, te og croissanter  
09.00 Velkomst og introduktion Anne Kathrine Frandsen, vicedirektør, seniorforsker og underviser på Master i Universelt Design, SBi - Aalborg Universitet

Hvad er universelt design?

09.10 Hvad er universelt design? Camilla Ryhl, seniorforsker og studiekoordinator på Master i Universelt Design, SBi - Aalborg Universitet
09.30 Universelt design med brug af bygningsreglementet (BR18) Sidse Grangaard, seniorforsker, SBi - Aalborg Universitet
09.55 ”Leave no one behind”: Hvordan universelt design og arkitektur kan bidrage til FN’s verdensmål Natalie Mossin, institutleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK og præsident for UIAs verdenskongres 2023 i København
10.20 Pause  

Universelt design som strategi og business case

10.40 Universelt Design - strategier og praksis i Ski kommune, Norge
(Oplægget holdes på norsk)
Hege Narvåg, ergoterapeut, sundhedskonsulent og leder af arbejdsgruppen for universelt design i Ski kommune, Norge

 

11.05 Universal Design as a Business Strategy
(Oplægget holdes på engelsk)
Magnus Berglund, Accessibility Director, Scandic Hotels, Sverige
11.30 Frokost  

Sanselig og inkluderende arkitektur igennem livets faser

12.30

Key speak: The veracity of experience - the multi-sensory reality of architecture
(Oplægget holdes på engelsk og transmitteres via video)

Juhani Pallasmaa, architect, author of numerous books on architecture and honorary doctor, Finland
13.15 Pause  
13.25 Demensvenlige plejeboliger - arkitektur med fokus på sanserne Nanet Mathiasen, seniorforsker, SBi - Aalborg Universitet
13.50 Bevægelse og inklusion som arkitektonisk strategi Maria Keinicke Davidsen, partner og arkitekt (MAA), Keingart
14.15 Pause  

Universelt design i praksis

14.45 Universelt design - ideologi og forretning Per Ravn, partner og arkitekt, Cubo Arkitekter
15.10 Fra tilgængelighed til universelt design
(Oplægget holdes på norsk)
Marcus Zweiniger, landskabsarkitekt og master i universelt design, Bodø kommune, Norge
15.35 Opsamling og fem bud på inkluderende arkitektur Camilla Ryhl
16.00 Netværk med snacks  
16.30 Tak for i dag  

 

 

 

Dagens oplæg 2019

Velkomst og introduktion

Anne Kathrine Frandsen, vicedirektør og underviser på Master i Universelt Design, SBi - Aalborg Universitet

Anne Kathrine Frandsen er vicedirektør og viceinstitutleder på SBi. Hun er uddannet arkitekt og har en ph.d. Hun er seniorforsker i forskningsgruppen for Universelt Design og Tilgængelighed og underviser på Master i Universelt Design og Tilgængelighed.

 

 

Hvad er universelt design?

Hvad er universelt design?

Camilla Ryhl, foto: Jørgen TrueCamilla Ryhl, seniorforsker og studiekoordinator på Master i Universelt Design, SBi - Aalborg Universitet

Introduktion til begreberne og forståelsen af universelt design, samt hvad der adskiller universelt design fra tilgængelighed. Camilla Ryhl er seniorforsker på SBi. Hun er uddannet arkitekt og har en ph.d. Hun er studiekoordinator og underviser på Master i Universelt Design og Tilgængelighed og har for nylig udgivet bogen ”Inkluderende arkitektur” sammen med Karin Høyland fra SINTEF i Norge.

 

 

Universelt design med brug af bygningsreglementet (BR18)

Sidse Grangaard, foto: Jørgen TrueSidse Grangaard, seniorforsker, SBi - Aalborg Universitet

Oplæggets fokus er på, hvordan Bygningsreglementets og dets vejledninger kan inspirere og anvendes til at få universelt design med i dialogen mellem bygherre og rådgiver samt i alle byggeriets faser. Sneak peek på nyt website om universelt design. Sidse Grangaard er uddannet arkitekt (MAA) og har en ph.d. Som seniorforsker på SBi, har Sidse et stort fokus på byggeriets rammevilkår, samtidig som hun også er opmærksom på samspillet mellem rum og mennesker i den mindre skala.

 

 

”Leave no one behind”:
Hvordan universelt design og arkitektur kan bidrage til FN’s verdensmål

Natalie Mossin, Foto: Nana ReimersNatalie Mossin, institutleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK og præsident for UIAs verdenskongres 2023 i København

Arkitektur interagerer med hvert eneste af FN’s verdensmål. En overordnet værdi for målene er ”Leave on one behind”. Hvis vi skal udvikle et bygget miljø, der lever op til dette mål har vi brug for universelt design og arkitektur, der mindsker, fremfor underbygger, ulighed. Natalie Mossin er institutleder på Institut for Bygningskunst og Teknologi på KADK, Co-chair for UIA’s kommission for bæredygtig udvikling og præsident for UIAs verdenskongres 2023, der holdes i København.

 

 

Universelt design som business case og strategi

Universelt design - strategier og praksis i Ski kommune, Norge

Hege NarvågHege Narvåg, ergoterapeut, sundhedskonsulent og leder af arbejdsgruppen for universelt design i Ski kommune, Norge
(Oplægget holdes på norsk)

I Ski Kommune har man arbejdet strategisk  og tværsektionelt med at implementere universelt design i kommunens forskellige virksomheder for at imødekomme regeringens vision om et universelt designet Norge i 2025. Hege Narvåg er uddannet ergoterapeut. Hun startede som ergoterapeutvikar i Ski kommune i 2010 og fik siden fast job som ergoterapeut. I 2014 blev Hege leder for arbejdsgruppen for universelt design. Siden 2018 har hun arbejdet som sundhedskonsulent i Ski kommune.

 

 

Universal Design as a Business Strategy

Magnus BerglundMagnus Berglund, Accessibility Director, Scandic Hotels, Sverige
(Oplægget holdes på engelsk)

Scandic Hotels is the largest hotel company in the Nordic region with a unique geographical network of more than 280 hotels and about 57,000 hotel rooms in six countries. Scandic has received numerous awards both in Sweden and International for its successful accessibility work, such as “Best accommodation for disability access” at the World Responsible Tourism Awards 2015 and “one of the most innovative practices” in the prestigious Zero Project 2018. Magnus Berglund is the Accessibility Director at Scandic Hotels since 2003. He has created a unique program for the Scandic hotels which has put Scandic in the world leading position in the tourism sector for accessibility for guests with special needs. Magnus is an internationally known ambassador for full accessibility, often invited to give lectures at accessibility conferences, as example has he been invited as the key note speaker at the UN Accessibility Conference in Geneva and to the European Union.

 

 

Sanselig og inkluderende arkitektur igennem livets faser

Key speak:
The veracity of experience - the multi-sensory reality of architecture

Juhani PallasmaaJuhani Pallasmaa, architect, author of numerous books on architecture and honorary doctor, Finland
(Oplægget holdes på engelsk og transmitteres via video)

Architecture is regarded as spatial and formal objects, which are appreciated by the eye. Yet, we experience places, spaces and buildings through all our senses simultaneously, and our existential sense of being. We continue to think that we only have our five senses, but both Buddhist thinking and Steinerian philosophy name twelve senses. There are suggestions by researchers that we utilize no less than over thirty sensory systems. Our experience of being in the world, “the flesh of the world”, to use a notion of Merleau-Ponty, arises from the orchestrated interaction of all the senses, which gives us the sense of the truth of reality. Juhani Pallasmaa has worked as an architect, graphic, product, exhibition and urban designer since the early 1960s. Besides, he has held a number of administrative and professorial positions in Finland and abroad. He has published nearly fifty books on various philosophical and experiential aspects of architecture, design and art. Pallasmaa is honorary member of Finnish, American and British architectural associations, Academician of the International Academy of Architecture, and has received numerous awards and prizes and five honorary doctorates.

 

 

Demensvenlige plejeboliger - arkitektur med fokus på sanserne

Nanet Mathiasen, foto: Jørgen TrueNanet Mathiasen, forsker, SBi - Aalborg Universitet

Antallet af personer med en demenssygdom er stigende i takt med at levealderen stiger. Det betyder, at der på de fleste plejecentre bor en stor gruppe af ældre med demens. Dette oplæg diskuterer på hvilken måde, at den arkitektoniske formgivning af de fysiske rammer kan være med til at tilgodese ældre personer med demens, så deres livskvalitet øges. Med udgangspunkt i SBi-anvisningen 263: Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler præsenteres fire hovedgreb, der forholder sig til de særlige behov og sansestimuli, som ældre personer med demens har. Nanet Mathiasen er uddannet arkitekt (MAA) og har taget en ph.d. Hun har 17 års erfaring som underviser og forsker i lys på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Siden 2015 har hun været ansat som forsker på SBi, hvor hun har fokus på universelt design, herunder særligt plejeboligers arkitektur.

 

 

Bevægelse og inklusion som arkitektonisk strategi

Maria Keinicke DavidsenMaria Keinicke Davidsen, partner og arkitekt (MAA), Keingart

 

 

 

 

 

 

Universelt design i praksis

Universelt design - ideologi og forretning

Per RavnPer Ravn, partner og arkitekt, Cubo Arkitekter

Potentialer og udfordringer i arbejdet med universelt design. Er universelt design primært båret af ideologi, eller kan det også bidrage til en sund forretning? Per Ravn, partner og arkitekt (MAA) i Cubo Arkitekter i Aarhus. Har gennem et intensivt fokus på universelt design i flere projekter, erfaringer med både den teoretiske og den praktiske del af arbejdet.

 

 

 

 

Fra tilgængelighed til universelt design

Marcus ZweinigerMarcus Zweiniger, landskabsarkitekt og studerende på master i universelt design, Bodø kommune, Norge
(Oplægget holdes på norsk)

Om at arbejde med universelt design i den kommunale sektor. Hvilken begrebsforståelse har man, hvordan arbejdes med universelt design, og hvad er udfordringerne. Marcus er uddannet anlægsgartner og landskabsarkitekt fra Universitetet i Kassel i Tyskland. Han arbejder i Teknisk afdeling i Bodø kommune, der ligger i Nord-Norge. Han deltager bl.a. i en ambassadørordning foranlediget af KS (kommunernes interesse- og arbejdsgiverorganisation i Norge), der har til formål at øge kendskabet til universelt design i kommunerne.

 

 

Opsamling og fem hurtige bud på inkluderende arkitektur

Camilla Ryhl